zásady ochrany osobních údajů při využívání sociálních sítích

Provozovatelem stránek na sociálních sítích (viz. seznam níže) je Kateřina Hejčová, Jeřmanická 480, 463 12 Liberec, IČO: 19858973, DIČ CZ9661012735, Registrovaná v živnostenském rejstříku (dále jen „my“).

Společnost provozující sociální síť odpovídá za shromažďování a další zpracování osobních údajů uživatelů na webových stránkách sociální sítě.

Vezměte na vědomí, že sociální síť shromažďuje a zpracovává určité informace o vaší návštěvě našich stránek na sociální síti, i když sami nemáte na sociální síti účet nebo k ní nejste přihlášeni.

Více informací o tom jak zpracovává osobní údajů sociální sít, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů sociální sítě.

Jako provozovatel stránky na sociální síti si můžeme zobrazit pouze váš veřejný profil v rozsahu, který závisí na jeho nastavení a informací které jsou v něm viditelné.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím stránky na sociální síti, shromažďujeme osobní údaje které souvisí s vašim příspěvkem. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyhodnocení a případně odpovědi na váš příspěvek.

Sociální síť nám může poskytovat přehledy o využití naší stránky. Tyto údaje jsou anonymní statistiky, které používáme k vyhodnocení kvality naší stránky na sociální síti a jejich obsahu. Tyto statistiky sestavuje konkrétní sociální síť z údajů o používání, které shromažďuje na základě vaší interakce s naší stránkou na sociální síti. K samotným údajům o používání však přístup nemáme. Sociální síť přijímá primární odpovědnost za dodržování vašich práv v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropské unie (dále jen „nařízení GDPR“) v souvislosti se zpracováním údajů z přehledů o využití stránky a zavazuje se poskytnout vám informace o tom, jak tato služba funguje.

Zpracování údajů je založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, zejména s ohledem na možnost kontaktovat vás s odpovědí na váš příspěvek, a také k rozpoznání uživatelského nastavení, abychom byli schopni vylepšovat a přizpůsobovat nabídku na našich stránkách na sociálních sítích cílové skupině.

Vaše osobní údaje ukládáme ve svých systémech mimo sociální síť, po takovou dobu, dokud je to nezbytné pro účely, za kterými údaje shromažďujeme, a dokud existují zákonné povinnosti k uchování údajů.

Nejste ze zákona ani smluvně povinni zpřístupnit své osobní údaje. Pokud v určitých případech osobní údaje neposkytnete, může se stát, že některé funkce našich stránek nebudou dostupné nebo budou dostupné pouze v omezeném rozsahu.

Přísluší vám tato práva:

  • V souladu s článkem 15 nařízení GDPR máte právo na přístup k informacím o osobních údajích, které shromažďujeme. Máte právo vyžádat si od nás potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, a v takovém případě požadovat přístup k osobním údajům. Přístup k osobním údajům zahrnuje – mimo jiné – účely zpracování, relevantní kategorie osobních údajů a příjemce nebo skupiny (kategorie) příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje sděleny. Nejedná se však o absolutní právo a Vaše právo na přístup může být omezeno zájmy jiných osob.
  • Podle článku 16 nařízení GDPR můžete mít právo požadovat, aby nesprávné osobní údaje byly opraveny. Máte právo na to, abychom opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. V závislosti na účelech zpracování můžete mít právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
  • V souladu s článkem 17 nařízení GDPR máte v některých případech právo na to, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Máte mít za určitých podmínek právo na to, abychom vymazali vaše osobní údaje, a my můžeme být povinni tyto osobní údaje vymazat.
  • V souladu s článkem 18 nařízení GDPR máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V takovém případě budou příslušné údaje označeny a mohou být zpracovávány pouze k určitým účelům (např. s vaším souhlasem nebo k uplatnění právních nároků).
  • V souladu s článkem 20 nařízení GDPR můžete mít za určitých podmínek právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu a můžete mít právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom tomu bránili.
  • Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, zejména v členském státě Evropské unie, kde máte své obvyklé bydliště, nebo v místě domnělého jednání porušujícího nařízení GDPR.

Pokud chcete uplatnit tato práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů sociální sítě, kontaktujte ji prostřednictvím komunikačních kanálů poskytovaných provozovatelem sociální sítě. V ostatních případech, nebo pokud si tak přejete učinit, kontaktujte nás zde.

Za určitých podmínek můžete mít právo vznést námitku z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací, nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, kdykoliv v průběhu našeho zpracovávání Vašich osobních údajů, a my můžeme být povinni zdržet se dalšího zpracovávání vašich osobních údajů. Pokud se navíc osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. V takovém případě již nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat pro tyto účely. Chcete-li uplatnit své právo vznést námitku, kontaktujte nás zde.

Další informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti zde.

Naše stánky na sociálních sítích

Facebook.com

Instagram

TikTok.com

Twitter.com

Ostatní informace

Tento dokument je platný od 29. 11. 2023.

Přehrávač

Zlatá generace
Kruhy v obilí
Over the Rainbow

Nepřehlédněte!